הוצאה לאור ושיווק - כל הספרות המשפטית בישראל

מוציאה לאור מדי שנה ספרים רבים עבור אנשים וגופים העוסקים ב יהדות משפט תכנון ערים חינוך בריאות רוקחות מקרקעין כבאות רשויות מקומיות ועוד