מאגר התכנים

מציג 1–16 מתוך 416 תוצאות


 • הוספה לסל

  בדרך מקובלת ובתום לב

   300
 • ממלא מקוםמידע נוסף

  דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל (המקומות הקדושים), 1924

 • מבצע! הוספה לסל

  דיני חינוך ובתי הספר

   250
 • הוספה לסל

  דיני רוקחות

   380
 • ממלא מקוםמידע נוסף

  הודעה בדבר החלת חוק שירות המדינה (משמעת) על עובדי המועצות הדתיות

 • ממלא מקום

  הודעה בדבר הסכמת המנהל

 • ממלא מקום

  הודעה בדבר תנאים ותשלומים לשירותי בריאות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע

 • ממלא מקום

  הודעה על מתן היתר כללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים

 • ממלא מקום

  הודעת הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו) (קביעת היחס לפיו תקבע הקרן השמורה), התש”ן-1990

 • ממלא מקום

  הוראות לעניין מתן מרשם בידי אח או אחות מוסמכים

 • ממלא מקוםמידע נוסף

  הוראות שירותי הדת היהודיים (שכר של ממונה בעל סמכות הכרעה ושל ראש מועצה דתית), התשס”ה-2005

 • ממלא מקוםמידע נוסף

  החלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו), התשמ״א–1981

 • הוספה לסל

  החקיקה ברשויות המקומיות

   490
 • ממלא מקום

  היתר לפיזור רעלים וכימיקאלים מזיקים מכלי טיס

 • ממלא מקוםמידע נוסף

  הסמכת ועדת העבודה והרווחה לקבוע לראש מועצה דתית ולשאיריו גימלאות

 • ממלא מקוםמידע נוסף

  חוק איסור גידול חזיר, התשכ”ב-1962