עוקדן הביטחון הסוציאלי

 1,080

תוכן עניינים

משלוחים לכל הארץ

  • חינםאיסוף עצמי
  • 25₪נקודת איסוף
  • 50₪שליחים

מהדורה 39 מהדורת 2021

עוקדן בן 2 כרכים

העוקדן בשני כרכיו מקיף את כל תחומי הביטחון הסוציאלי ובהם: דיני הביטוח הלאומי, כולל חוק הביטוח הלאומי, חוק הבטחת הכנסה, וכן הוראות חוקים נוספים המתייחסים לנושא הביטוח הלאומי, כגון: פקודת מס הכנסה וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים; דיני בריאות ובהם: חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חוק זכויות החולה, חוק קופת חולים (איסור הגבלות והפליה) וכן ההוראות בחוק עובדים זרים המתייחסות לנושא; דיני פנסיה ובהם: ההסדר החקיקתי של קרנות הפנסיה הוותיקות, התקנון האחיד, הסכם בדבר מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה ובמשק (כולל צו ההרחבה), וכן הוראות חוקים נוספים המתייחסים לנושא כגון: חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, חוק פיצויי פיטורים וחוק הגנת השכר.

עוקדן הביטחון הסוציאלי ערוך לפי נושאים להקלת ההתמצאות. בכל נושא מובא הסעיף המלא בחוק ואתו חקיקת המשנה מלווה בהסברים מפורטים המבוססים על הפסיקה. הספר מחולק לשערים כאשר לכל שער חוצץ משלו לשם הקלה על ההתמצאות ומציאת הנושא הספציפי שבו מעונין הקורא. בראש כל פרק המוקדש לחוק ניתן למצוא את רשימת המקורות לחוק, לתקנות, לצווים ולהסכמים. בסוף הספר מובאים רשימת ספרים ומאמרים, מפתח פסקי דין ומפתח עניינים מפורט.

הספר נמצא בשימושם של עורכי דין, בתי משפט, רואי חשבון, מנהלי כח אדם, נציגי עובדים, עובדים סוציאלים, משרדי הממשלה ומוסדות אקדמיים.

“ספר חובה במשרדו של כל עורך דין ובכל ספריה משפטית המדובר בעוקדן מקיף, שימושי מאין כמוהו, המביא באופן סדור את החקיקה והתקנות בתחום הביטחון הסוציאלי בצירוף הפסיקה הרלוונטית”.
(סטיב אדלר, נשיא בית הדין הארצי לעבודה בדימוס)

מידע נוסף

מו"ל

הוצאת סדן

מחבר הספר

מנחם גולדברג, שופט, עו"ד רות הורן

כרך

2 כרכים

עוקדן הביטחון הסוציאלי

 1,080