ספר סוגיות בדיני עבודה

 690

תוכן עניינים

משלוחים לכל הארץ

  • חינםאיסוף עצמי
  • 25₪נקודת איסוף
  • 50₪שליחים

אוגדן הסוקר סוגיות בדיני עבודה בהתאם למגזרי העבודה השונים.

עורכי דין רבים אינם מצליחים להתמצא בפרטי דיני העבודה החלים על עובדים במגזרים ייחודיים שזכויותיהם וחובותיהם מקורן בהסכמים קיבוצים, צווי הרחבה שונים ומקורות נוספים שאינם נסקרים בדרך כלל בספרות המקצועית הקיימת עד כה בתחום דיני העבודה. ספר זה בא לתקן מצב זה, ולתת בידי המשפטן כלי מקצועי ויעיל לתשובות על שאלות פרגמטיות תוך הפניה למקורותיהם.

מבין נושאי הספר:
עובדי מדינה – העברת עובדי מדינה מתפקיד לתפקיד, הפרמטרים לבחינת הצלחת העובד בתקופת הניסיון, הזכות לפדיון ימי מחלה לעובדי מדינה, זכאות עובדי מדינה לקצובת אש”ל, העסקת עובדי מדינה באמצעות חברות כוח אדם, השעיית עובד מדינה, פגמים במכרזים בשירות הציבורי, איסור הפליה במגזר הציבורי, התעמרות בעבודה, פיצוי בגין עוגמת נפש ועוד.
עובדי מדינה המועסקים באמצעות חוזים אישיים – אימתי יועסק עובד באמצעות חוזה אישי, שינוי חוזה העסקה, וועד העובדים, פיטורי עובד המועסק באמצעות חוזה אישי ועוד.
הליך השימוע לפני פיטורים- דרך עריכת השימוע, ניהול פרוטוקול, ההשלכות של אי קיום שימוע, שימוע לאחר הודעת פיטורים, פיטורי צמצום ועוד.

עובדי הוראה – רפורמת “אופק חדש” ו”עוז לתמורה”, תחולת ההסכמים הקיבוציים החלים על עובדי הוראה לגבי מורים המלמדים במוסדות פרטיים, מועד ההודעה על פיטורי עובד הוראה וההשלכות של הודעה במועד מאוחר יותר, הכללים החלים על בתי ספר השייכים לחינוך העצמאי, התערבות בתי הדין לעבודה בהליך פיטורי מורה, פיטורים לאחר שנת שבתון ועוד.

עבירות משמעת של עובדי מדינה- ניסיון לקבלת תואר שלא כדין, דיווחים כוזבים על שעות עבודה, יציאה לחו”ל ללא היתר, איסור עבודה פרטית ללא היתר, כניסה ללא היתר למאגרי מידע ועוד

עובדי שמירה ואבטחה – על מי חל ההסכם הקיבוצי בענף השמירה, תשלום עבור עבודה בשבת ובמוצאי שבת, תשלום שכר כולל, עובד שמירה הישן במקום העבודה, קנסות לעובדי שמירה, שלילת פיצויי פיטורים ועוד.

עובדים זרים – גובה הניכויים משכר העבודה של העובד הזר, החלת חוק שעות עבודה ומנוחה על עובדים זרים, תביעות עובדים סיעודיים בבתי הדין לעבודה, חיוב עובד זר בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות משפט, קנסות בשל העסקת עובדים זרים, האפשרויות העומדות בפני מעביד שהוטל עליו קנס מינהלי ועוד.

סוכני מכירות – תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על סוכני מכירות, בונוסים ועמלות, רכיבי השכר לצורך תשלום פיצויי פיטורים, תקרת השכר לצורך הפרשות לפנסיית חובה, הגבלת חופש העיסוק ועוד

בתי אבות – תחולת הסכמים קיבוציים על עובדי בתי אבות, שעות נוספות במשמרת לילה, חישוב שעות נוספות במקרה של משמרות רצופות, תשלום בעד שעות כוננות, זכאות עובד במשרה חלקית לדמי חגים ועוד.

תביעות ייצוגיות בבית הדין לעבודה – סוגי התביעות בהם ניתן להגיש תביעות ייצוגיות, השיקולים המנחים את בית הדין לעבודה לאישור תביעה ייצוגית, הכרה בתביעה כייצוגית מקום בו חל על הצדדים הסכם קיבוצי, הליך התביעה הייצוגית ועוד.

מידע נוסף

מחבר הספר

אילן קמינצקי, עו"ד

שנת הוצאה

2020

ספר סוגיות בדיני עבודה

 690