ספר הוצאה לפועל הליכים והלכות, עדכון מס’ 18 – 2021

 350

משלוחים לכל הארץ

  • חינםאיסוף עצמי
  • 25₪נקודת איסוף
  • 50₪שליחים

עדכון מס’ 18 בלבד לספר “הוצאה לפועל – הליכים והלכות” מאת השופט בדימוס דוד בר-אופיר.

עדכון זה, כמו העדכונים הקודמים, יהיה לעזר רב לכל עורך דין שעוסק בתחום ההוצאה לפועל, למתמחים ותלמידי משפטים.

מכיל עדכונים של חקיקה ופסיקה שהתחדשו מאז יצא לאור העדכון הקודם, ובהם פריסה לתשלומים של חוב עבר במזונות;

הסדר בכתב לעניין תשלום חוב עבר במזונות;

קבלת מידע על קיומו של חוב מזונות;

בקשות להפטר;

סייג להגבלה על כרטיס חיוב;

חוק לצמצום השימוש במזומן.

העדכונים לספר זה מוגשים לקורא במשך תקופה העולה על ארבעים שנה. בעדכון הנוכחי הבאנו עדכוני פסיקה מגוונת וחדישה שניתנה על ידי בית המשפט וערכאות אחרות בנושאי ההוצאה לפועל וכן חקיקה בנושאים שונים של ההוצאה לפועל

מידע נוסף

מחבר הספר

דוד בר אופיר

ספר הוצאה לפועל הליכים והלכות, עדכון מס’ 18 – 2021

 350