ספר דיני התכנון והבניה

 1,590

מק"ט: 300-9
תוכן עניינים

משלוחים לכל הארץ

  • חינםאיסוף עצמי
  • 25₪נקודת איסוף
  • 50₪שליחים

מהדורה 38 מעודכנת לשנת 2021

ספר (עוקדן בן 4 כרכים) זה הינו המדריך הנרחב ביותר הקיים בתחום דיני התכנון בישראל, זוכה למוניטין רב וזיכה את מחברו בפרס השלטון המקומי. הספר נמצא בשימושם של שופטים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים ויזמים ומצוטט על ידי שופטים בפסקי דין רבים.

עוקדן דיני התכנון והבניה משלב את עיקרי הפסיקה לצד כל דברי החקיקה, ברציפות עניינית. החקיקה המלאה מבוארת ומודגמת על ידי הצגת מאות מקרים אשר ניתנה להם תשובה בפסיקת בתי המשפט.

בכרך הראשון מובאים חוק התכנון והבניה, כל תקנות התכנון והבניה ותכנם של פסקי דין בנושאי תכנון ובניה.

בכרך ראשון-המשך מובאים המשך סעיפי חוק התכנון והבניה והתקנות בנושאים: חישוב אחוזי בניה, שימוש חורג ומתן הקלה, סטייה ניכרת מתכנית, קרקע חקלאית, שטחים פתוחים ומימי חופים. כן מובאות בו תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) על תיקוניהן (התשס”ח-2008), ובהן בטיחות אש בבניינים.

כרך שני כולל המשך סעיפי חוק התכנון והבניה, כולל תמ”א 35, וכן חוק בתי משפט לעניינים מנהליים; חוק המהנדסים והאדריכלים; חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות; דיני רכישה לצרכי ציבור – כולם כוללים תקנות, פסיקה ופרשנות; כן הובאו סעיפים מתוך חוקים רלוונטיים הקשורים בהוראות התכנון והבניה.

בכרך השלישי נמצאות הכרזות שר הפנים על מרחבי תכנון, תקנות בנין ערים (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), וכן הוראות למתקני תברואה (הל”ת — כולל השינויים  מתשס”ז-2007) וחקיקה בעניין מקלטים.
העוקדן כולל: רשימות תקנים, מפתח פסיקה ומפתח עניינים מפורט.

להסברים מבוססי הפסיקה של המחבר אין חלופה בכל פרסום אחר, במאגרי מידע או באינטרנט.

הספר צוטט כתימוכין בבית המשפט העליון, בוועדת ערר תכנון ובניה ובערכאות נוספות.

מידע נוסף

מו"ל

הוצאת סדן

מחבר הספר

ד"ר שמואל רויטל, עו"ד, עו"ד איל ד' מאמו

כרך

4 כרכים

ספר דיני התכנון והבניה

 1,590

מק"ט: 300-9