ספר דיני בטיחות בעבודה

 350

מק"ט: 138-1
תוכן עניינים

משלוחים לכל הארץ

  • חינםאיסוף עצמי
  • 25₪נקודת איסוף
  • 50₪שליחים

ספר דיני בטיחות בעבודה יוצא לאור עקב ריבוי מקרים בשנים האחרונות של מוות ופגיעה אנושה של עובדים במקומות עבודה ובמיוחד באתרי הבנייה. על מנת למנוע מקרים אלו, נקבעו בחקיקה וכן על ידי מפקח עבודה ראשי שבמשרד העבודה, דרישות בטיחות, שאם דואגים לקיים אותם בהקפדה, ניתן למנוע מקרים אלו. כללי והוראות הבטיחות בעבודה, חלות על כל עובד ועובד ובפרט על המעסיק, שגם נדרש לוודא שהעובדים אצלו מקפידים על הוראות הבטיחות הנדרשות. אם המעסיק מזלזל בהוראות הבטיחות בעבודה, צפוי למצוא עצמו בתביעת נזיקין עקב הפגיעה, הפסקת עבודה במקום העבודה למשך תקופה וכן קנסות והפסדים כספיים רבים הכרוכים בכך.

בספר דיני בטיחות בעבודה מובאים פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות העבודה הקובעות הסדרים וכללים לבטיחות וגיהות במקומות העבודה, כמו: אתרי בנייה, מפעלי תעשייה, מחצבות ונמלים, וכן דרישות לעוסקים בדודי קיטור, מנופי הרמה, חומרי נפץ ועוד. בנוסף, מובא חוק ארגון הפיקוח על העבודה והתקנות שלו. תחום זה מסדיר את תחום מפקחי העבודה ואת סמכויות המפקחים, וכן דרישה ממקומות עבודה להכין תכניות בטיחות ולהכשיר ולהעסיק ועדת בטיחות וממוני בטיחות. כמו כן, מובאת פקודת תאונות ומחלות המחייבת להודיע למפקח העבודה לגבי כל תאונה ואירוע בטיחות שקרה במקום העבודה וכן חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, המסדיר את כל העיצומים והקנסות שיכולים להיות מושתים על מעסיק שלא ממלא אחר דרישות הבטיחות בעבודה.

מידע נוסף

משקל 0.750 kg
מו"ל

הוצאת כתובים

שנת הוצאה

2020

ספר דיני בטיחות בעבודה

 350

מק"ט: 138-1