ספר דיני בטיחות בעבודה

 680

מק"ט: 300-55
תוכן עניינים

משלוחים לכל הארץ

  • חינםאיסוף עצמי
  • 25₪נקודת איסוף
  • 50₪שליחים

מהדורה 14 מעודכנת לשנת 2019.

דיני בטיחות בעבודה דן בשלושה חוקים יסודיים: הראשון – פקודת הבטיחות בעבודה – הקובעת את כללי הבטיחות במפעלים; השני – חוק ארגון הפיקוח על העבודה – הקובע, בין היתר, את מנגנון הפיקוח על קיום פקודת הבטיחות ותקנותיה; והשלישי – פקודת התאונות והמחלות (משלח יד) הקובעת את חובת ההודעה למפקח העבודה בדבר תאונות שאירעו בעבודה.

מעביד המזלזל בכללי הבטיחות צפוי לעונש, בין אם נפגע אדם כתוצאה מאותו מעשה או מחדל ובין אם לאו; ואם נפגע אדם כלשהו, ובמיוחד עובד – צפוי הוא גם לתביעת נזיקין בגין הפרת חובה חקוקה. אף אם במרבית המקרים מבוטח המעביד ב”ביטוח מעבידים”, המשפה אותו על התשלומים שהוא עלול להיות מחויב בנזיקין, יש שרשלנות של המעביד תשלול ממנו את דמי הביטוח.

כמו כן מובאים חיקוקים רלוונטיים נוספים מתחום הנזיקין, הביטוח הלאומי, מניעת הטרדה מינית ועוד.

דיני בטיחות בעבודה כולל הסברים מפורטים של המחברים המבוססים על הפסיקה.
בעוקדן מפתח פסקי דין בערכאות השונות כולל פסקי דין זרים ומפתח עניינים מפורט.

“עוקדן זה הוא כלי רב תועלת בתחום הבטיחות בעבודה… העוקדן מאפשר לאנשים שאינם מתמחים בחקיקת הבטיחות המורכבת למצוא את המקורות בנושא ומסביר אותם בדרך מובנת… העוקדן מסודר היטב, כולל את ההלכות ומוסיף מפתחות מועילים”. 
(השופט בדימוס סטפן אדלר)

מידע נוסף

מו"ל

הוצאת סדן

מחבר הספר

מנחם גולדברג, שופט, עו"ד סיון דור

ספר דיני בטיחות בעבודה

 680

מק"ט: 300-55