סיומם של יחסי עובד-מעביד

 250

מק"ט: 300-51
תוכן עניינים

משלוחים לכל הארץ

  • חינםאיסוף עצמי
  • 25₪נקודת איסוף
  • 50₪שליחים

מהדורה מעודכנת לשנת 2009.

ספר זה דן בנושא החשוב של סיום יחסי עבודה עקב פיטורים, התפטרות, יציאה לגמלאות או פטירה, ונוגע בסוגיות הרבות שהמענה להן מפוזר במקורות רבים ורבי שנים: בחקיקה, בהסכמים קיבוציים ובעיקר בדברי ההלכה המרובים.

הספר כולל את נוסחם המלא של החוקים והתקנות שעניינם סיום יחסי עובד-מעביד ואת נוסח הסעיפים מחוקים אחרים הרלוונטיים לנושא. לאחר כל סעיף בחוק ניתן הסבר מלא המבוסס על פסיקות בתי הדין לעבודה ובתי המשפט.
הספר דן בין השאר בנושאים הבאים: כיצד ומתי עורכים שימוע, חובת מסירת הודעה מוקדמת לפיטורים, מתי ניתוק היחסים יוכר כפיטורים ומתי ייחשב כהתפטרות, מהם פיטורים בניגוד לחוק, מתי ייחשבו פיטורי עובד כמפלים מטעמי מין, מוגבלות, הורות, מוצא וכדומה, תרופות בגין פיטורים שלא כדין, תרופת האכיפה של הסכם העבודה, זכאות לפיצויים בפיטורים ובהתפטרות, הסדרי פנסיה במקום פיצויי פיטורים, שלילת פיצויי פיטורים או הפחתתם, פיצויי הלנת פיצויי פיטורים, סדרי דין בתביעה לפיצויי פיטורים, זכויות עובדים בהקפאת הליכים, בפירוק תאגיד ובפשיטת רגל, פטור פיצויי פיטורים ממס הכנסה.
הספר כולל מפתח חקיקה, מפתח פסקי דין ומפתח עניינים מפורטים.

מידע נוסף

מו"ל

הוצאת סדן

מחבר הספר

מנחם גולדברג, שופט, עו"ד נחום פינברג

סיומם של יחסי עובד-מעביד

 250

מק"ט: 300-51