התלמוד ירושלמי נחשף בהוצאה חדשה

 

“התלמוד הירושלמי הוא הגרסה הארץ ישראלית של פירוש ששת סדרי המשנה, הסיכום של מה שהגו, לימדו והורו אמוראי ארץ ישראל במאתיים השנים, לערך, שלאחר חתימת המשנה. משוקעת בו תורתם של בני ששה דורות של אמוראים ארץ ישראליים, מהם ילידי הארץ ומהם חכמים שעלו מבבל והשתקעו בארץ ישראל, וכן תורתם של ראשוני חכמי בבל עד הדור הרביעי לאמוראי בבל”, מילים אלו פותחות את הכרך החדש, הכולל את כל התלמוד הירושלמי, שיצא לאחרונה בהוצאת “כתובים”.

 

אך כידוע “התלמוד הירושלמי נדחק, במשך דורות הרבה, מפני התלמוד הבבלי, ואף לא היה מצוי אצל כל החכמים הראשונים”, אולם נראה כי גאולה נמצאה לו לתלמוד הירושלמי, בהוצאה המחודשת והמדויקת של כל התלמוד, הכוללת מפתח ובו לא פחות מכ-27,000 ערכים, ומפתח של כ-6,000 פסוקים.

“גם בעידן האינטרנט שבו נראה שניתן למצוא כל מילה בספרי הקודש על ידי חיפוש במאגרים, יש יתרון גדול למפתח מעין זה”, מסבירים עורכי המהדורה, עו”ד צבי פרייזלר והרב שמואל הבלין, “במהדורה עברו צוות של תלמידי חכמים על כל התלמוד הירושלמי, וייצרו מפתח ערכים המותאם לתקופתנו, ערכים כמו דיני עבודה, ביטוח, בית סוהר, הפלה מלאכותית, חטיפה, חסידי אומות העולם, הם ערכים שלא ניתן למצוא על ידי חיפוש במאגרים באינטרנט, ורק על ידי מעבר מדוקדק על כל פיסקה בירושלמי ניתן לדלות אותם”.

“בכך נפתח הירושלמי בפני תלמידי חכמים, חוקרים, רבנים וגם בעלי בתים שבכל נושא שרוצים להעמיק בו פותחים את המפתח המפורט ורואים את דברי הירושלמי בנושא”, עו”ד פרייזלר מספר בחיוך על אחד מרוכשי הספר שסיפר לו על ברית מילה שדרש בה, ולאחר הדרשה רבים מן הנוכחים שאלו אותו מהיכן הבקיאות המדהימה הזאת בירושלמי…

ההוצאה היא על פי הדפוס הראשון של הירושלמי, דפוס ונציה, המבוסס על כתב יד ליידן. בנוסף יצאו בהוצאת כתובים בעבר עם מפתחות דומים בסגנון אנציקלופדי בכרך אחד: התלמוד הבבלי, משנה תורה לרמב”ם, והשולחן ערוך.

הוצאת כתובים: 02-6259229